30/03/2020  02:19:15
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2020

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA054212
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001897
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA057981
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA017122
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004203
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060924
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA060589
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016062
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001940
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA026161
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA002625
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA025264
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA060589
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA001532
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA061335
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA060779
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA021666
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA024259
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA016983
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA028534
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008616
รางวัลเงินสด 205 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 190 บาท.
AA010264
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028699
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011192
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007021
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA016477
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA058036
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015133
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033332
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA000538
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000260
รางวัลเงินสด 78 บาท.
AA015939
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA060685
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008324
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA040061
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA010888
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA046483
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017250
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000845
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA022654
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008324
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA029309
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010257
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011491
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA027713
รางวัลเงินสด 800 บาท.
AA005071
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA044306
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA044186
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA045125
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010479
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA030279
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA028699
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA010986
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA016780
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010247
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006613
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA052386
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA022518
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000537
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010888
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA025477
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA028699
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA009364
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA050893
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003716
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA047356
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA010299
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA044913
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008733
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA040537
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA060685
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA039027
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026869
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000119
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA040175
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005559
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA019940
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA058036
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007035
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA058036
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006171
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA055151
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA053923
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA013085
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA060589
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002289
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA049311
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008086
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011885
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA047356
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA033303
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA049958
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA019515
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008733
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011445
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA015488
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA016780
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008474
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA004390
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017076
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016953
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001176
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006115
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA048490
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA029293
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA050934
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA061335
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004390
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA018190
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA058949
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA061207
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA045125
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019869
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA040537
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019449
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA022881
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA051810
รางวัลเงินสด 4 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA043515
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA043515
รางวัลเงินสด 49 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA042928
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA013085
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA027285
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA008983
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008307
รางวัลเงินสด 1,100 บาท.
AA008776
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA040175
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006392
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA040799
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008474
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA011065
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019852
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA047852
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA061218
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA028699
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA040537
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA061353
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA050893
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA049311
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000047
รางวัลเงินสด 65 บาท.
AA011319
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA047852
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA048603
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008069
รางวัลเงินสด 25 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA006304
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA051473
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA014106
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA024668
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA017107
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006567
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA055648
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011015
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA058834
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA033165
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA050418
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA047477
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011319
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA015992
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 700 บาท.
AA060564
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA053923
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA026627
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025086
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007684
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019439
รางวัลเงินสด 56 บาท.
AA007814
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA051473
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA058650
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA020270
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA060432
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA028699
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010888
รางวัลเงินสด 92 บาท.
AA028287
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012298
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022600
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA061293
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA010232
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA015298
รางวัลเงินสด 168 บาท.
AA051153
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA008464
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA050136
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA015328
รางวัลเงินสด 24 บาท.
AA003993
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007163
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA008089
รางวัลเงินสด 3,500 บาท.
AA039192
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008047
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA055000
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011282
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA061567
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000765
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA061193
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA061207
รางวัลเงินสด 45 บาท.
AA008438
รางวัลเงินสด 900 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA015037
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA051153
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA062683
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA012532
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA040884
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA023094
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA054681
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA043933
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000898
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA059623
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA001248
รางวัลเงินสด 201 บาท.
AA028810
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA000898
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA023094
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024604
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA043995
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA056334
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004519
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000965
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008739
รางวัลเงินสด 15 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA017086
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA061218
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA008600
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA060493
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003735
รางวัลเงินสด 700 บาท.
AA017104
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA001873
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA055467
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA061806
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA055467
รางวัลเงินสด 123 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 225 บาท.
AA014106
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA004836
รางวัลเงินสด 425 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA012532
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022600
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA055467
รางวัลเงินสด 130 บาท.
AA061892
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA021259
รางวัลเงินสด 550 บาท.
AA007023
รางวัลเงินสด 87 บาท.