24/05/2019  17:01:57
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA022504
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA023400
รางวัลเงินสด 3,000 บาท.
AA011939
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA011818
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005869
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001580
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000647
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016983
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010546
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA007133
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA007562
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA000260
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004519
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA016916
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023489
รางวัลเงินสด 190 บาท.
AA004354
รางวัลเงินสด 3,500 บาท.
AA019700
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA013764
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004354
รางวัลเงินสด 912 บาท.
AA025750
รางวัลเงินสด 77 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019679
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019869
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA010515
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA017864
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA026970
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA002071
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017114
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004736
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA026679
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA006009
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA022654
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA033332
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010264
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022558
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA017122
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA030279
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002171
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA001869
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA025750
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003973
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA027277
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA020326
รางวัลเงินสด 78 บาท.
AA027713
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033891
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA032232
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA037814
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019805
รางวัลเงินสด 48 บาท.
AA019347
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000088
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 149 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA004503
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA016322
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004289
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004641
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017107
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA018574
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007812
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025278
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004126
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA011818
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA033488
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA040532
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019805
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA016642
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033891
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006534
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA019940
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA027498
รางวัลเงินสด 58 บาท.
AA040590
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA033042
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA005567
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000260
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA000260
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA017004
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019757
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA014179
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002877
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA010546
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001228
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA028737
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA021005
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004873
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011502
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026970
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA032080
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA039645
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA025442
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026970
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA006702
รางวัลเงินสด 390 บาท.
AA029309
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022947
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024588
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA001428
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA034018
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA002877
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019938
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA041213
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA022711
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA023400
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA019938
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA040093
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA041218
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025624
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025278
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010707
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010404
รางวัลเงินสด 130 บาท.
AA004126
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008601
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 10 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AD000220
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AP001619
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AP001619
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AP011883
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 23 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA011206
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA003892
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA004641
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA024503
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008492
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA033121
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA016276
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA005140
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA021235
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000647
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA011339
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA006664
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA000041
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA031775
รางวัลเงินสด 115 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA037458
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA025624
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA032932
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011185
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA027575
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA016916
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 25 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA007853
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA021191
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013764
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA010515
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016977
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA030419
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA022173
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA038404
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA024446
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014814
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027498
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA012993
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000121
รางวัลเงินสด 24 บาท.
AA018292
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA010330
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA003690
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA040093
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA030245
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA033530
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA027760
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023094
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA029032
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006702
รางวัลเงินสด 506 บาท.
AA027337
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 545 บาท.
AA011876
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA006920
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA022585
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA022060
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019615
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA037291
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008865
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA030419
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011502
รางวัลเงินสด 175 บาท.
AA028213
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA022461
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA033121
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 180 บาท.
AA007133
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA001085
รางวัลเงินสด 60 บาท.
A3700072
รางวัลเงินสด 85 บาท.
AD000723
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 10 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA009062
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 3,000 บาท.
AA033239
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA039290
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA002941
รางวัลเงินสด 4,500 บาท.
AA016361
รางวัลเงินสด 125 บาท.