24/07/2019  14:27:53
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA017864
รางวัลเงินสด 650 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008866
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA028666
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 164 บาท.
AA027990
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026627
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033076
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020147
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008703
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA032813
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003892
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 146 บาท.
AA024999
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA024588
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016780
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028810
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022902
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA010222
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000889
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA040270
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA013731
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA033798
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003690
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027277
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA000316
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 27 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA020871
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007032
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA043533
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004641
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013095
รางวัลเงินสด 197 บาท.
AA011100
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033312
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA005699
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA006534
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019422
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000041
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000765
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA040215
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA022902
รางวัลเงินสด 170 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA033312
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA011818
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA034756
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA039545
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA003527
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA044603
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004676
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA014749
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA015288
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019302
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA020147
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA000260
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006929
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA016916
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016916
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA014355
รางวัลเงินสด 24 บาท.
AA007796
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA045147
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA013509
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA003892
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016880
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA017411
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA045358
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030951
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006115
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008401
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 109 บาท.
AA004984
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA045061
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002321
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 800 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 184 บาท.
AA033970
รางวัลเงินสด 145 บาท.
AA025384
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000799
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA020326
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028810
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025661
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA018454
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA030856
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA040270
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA008601
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 99 บาท.
AA008086
รางวัลเงินสด 203 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004676
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033941
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010222
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 226 บาท.
AA042564
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA024588
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA002663
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA021191
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA011339
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002874
รางวัลเงินสด 99 บาท.
AA014422
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA017864
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 150 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
A4711705
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AP011883
รางวัลเงินสด 145 บาท.
AP011883
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AP011883
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AP003354
รางวัลเงินสด 500 บาท.
A4711705
รางวัลเงินสด 200 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA002804
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA017205
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA030453
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA032913
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008025
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007133
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002804
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011502
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA019938
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011818
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA005924
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 47 บาท.
A3700171
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA001085
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA007812
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000889
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA024999
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 65 บาท.
AA001228
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA010496
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA017005
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA039980
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 38 บาท.
A4400933
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA025278
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA010163
รางวัลเงินสด 825 บาท.
AA030779
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA040215
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA000048
รางวัลเงินสด 700 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA020326
รางวัลเงินสด 370 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011015
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA043933
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA033042
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033970
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA010734
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA043617
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA016309
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA011934
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA004836
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA001481
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 1,800 บาท.
AA012841
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004676
รางวัลเงินสด 328 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 100 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA002877
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA017258
รางวัลเงินสด 406 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA041827
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA031961
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA006078
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA028212
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000272
รางวัลเงินสด 145 บาท.
AA021770
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000889
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA019061
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA033042
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA011288
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA024446
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA016740
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA024178
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006702
รางวัลเงินสด 900 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000819
รางวัลเงินสด 130 บาท.
AA019299
รางวัลเงินสด 105 บาท.
AA035696
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA016270
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA039407
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003009
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006459
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA030862
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033076
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001614
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA024594
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA035081
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA037814
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 85 บาท.
AA007401
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA010047
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004984
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA030392
รางวัลเงินสด 9 บาท.
AA021246
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA028333
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA025446
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA040439
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019918
รางวัลเงินสด 160 บาท.
AA004175
รางวัลเงินสด 330 บาท.
AA035076
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA005615
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000174
รางวัลเงินสด 110 บาท.
AA045469
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011612
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA030114
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA030535
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA041155
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA030314
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 264 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 150 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA026970
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA002674
รางวัลเงินสด 37 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 37 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 325 บาท.
AA030797
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012298
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA016426
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 375 บาท.
AA010136
รางวัลเงินสด 87 บาท.