12/08/2020  22:50:25
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA010222
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA015378
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA061806
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA065056
รางวัลเงินสด 19 บาท.
AA016977
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA005370
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA011668
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007072
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060685
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA038317
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA015133
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017105
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA050888
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA064779
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA045238
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA063634
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA064903
รางวัลเงินสด 23 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA035768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006899
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA015342
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA054819
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA009001
รางวัลเงินสด 164 บาท.
AA013085
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA063594
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA010247
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA010247
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA011876
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004642
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA010092
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA008401
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA006960
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA017076
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA006567
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005699
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA027285
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000330
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004743
รางวัลเงินสด 89 บาท.
AA007723
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA064087
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025264
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA029293
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA021259
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA025476
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA030270
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017107
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA027011
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA058522
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA064254
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005690
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA064248
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA049409
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA005555
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA015397
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA053342
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA065074
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA061135
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025442
รางวัลเงินสด 64 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA063931
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA010617
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA015378
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA017221
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060647
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA053342
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA016731
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA023047
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA018439
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030889
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA064248
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA060221
รางวัลเงินสด 30 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA003527
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 47 บาท.
AA064779
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA000258
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA033547
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA052112
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025389
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000258
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002527
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA019962
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007984
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000677
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA003892
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA005783
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA063594
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA015860
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011584
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA038317
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006549
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA042855
รางวัลเงินสด 600 บาท.
AA033891
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA009414
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA027285
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA060589
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA047926
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA023047
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA007943
รางวัลเงินสด 4,500 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA062657
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA011302
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA007664
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA030114
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA005278
รางวัลเงินสด 530 บาท.
AA063632
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA062278
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011064
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA000515
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA000174
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA003449
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA062173
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA033455
รางวัลเงินสด 307 บาท.
AA010465
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA064129
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000965
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 32 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006405
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA006605
รางวัลเงินสด 725 บาท.
AA000167
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA028486
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016980
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA015811
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA015120
รางวัลเงินสด 145 บาท.
AA040550
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA001014
รางวัลเงินสด 1,200 บาท.
AA002957
รางวัลเงินสด 65 บาท.
AA011065
รางวัลเงินสด 105 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA065750
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000430
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA002544
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA009109
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA050385
รางวัลเงินสด 160 บาท.
AA047291
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA063641
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001794
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA022518
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA016132
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA030114
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007064
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA005133
รางวัลเงินสด 76 บาท.
AA027285
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA061135
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004444
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA040884
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA066110
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA019382
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003136
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA058249
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA028287
รางวัลเงินสด 95 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA014366
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 170 บาท.
AA042117
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA047902
รางวัลเงินสด 109 บาท.
AA015336
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 230 บาท.
AA004796
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA036231
รางวัลเงินสด 17,000 บาท.
AA006583
รางวัลเงินสด 57 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
AA007723
รางวัลเงินสด 75 บาท.
AA000751
รางวัลเงินสด 700 บาท.
AA010222
รางวัลเงินสด 187 บาท.
AA063919
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA016361
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA064246
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA027820
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA008219
รางวัลเงินสด 375 บาท.
AA004354
รางวัลเงินสด 12,569 บาท.
AA003172
รางวัลเงินสด 305 บาท.
AA066079
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019615
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA064198
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA030114
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA022527
รางวัลเงินสด 255 บาท.
AA004209
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA004743
รางวัลเงินสด 450 บาท.