24/01/2019  16:29:55
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2019

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA004955
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026581
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012480
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA004901
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010912
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA028716
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA025918
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001492
รางวัลเงินสด 520 บาท.
AA006105
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000412
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA009449
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA016585
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA010330
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA025406
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA000426
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA014803
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA000538
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006760
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025406
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA024280
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA016585
รางวัลเงินสด 0 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008989
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA007041
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005699
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA004901
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA018227
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003973
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA001492
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA027087
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA008025
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023086
รางวัลเงินสด 99 บาท.
AA015878
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016355
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA003892
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007327
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA017269
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA029353
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA011978
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA019800
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA027087
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA018309
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008154
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA018371
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028623
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA003296
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA027337
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004749
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA027247
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA008865
รางวัลเงินสด 415 บาท.
AA003475
รางวัลเงินสด 450 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA023084
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA026869
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015878
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022902
รางวัลเงินสด 450 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016737
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA004519
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA008900
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011908
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026581
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA007216
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005207
รางวัลเงินสด 42 บาท.
AA009449
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019800
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA026742
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA009152
รางวัลเงินสด 280 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000041
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA003246
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015713
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA007814
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016737
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA014355
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA026742
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017926
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA029233
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010499
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016168
รางวัลเงินสด 4,900 บาท.
AA019700
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA024259
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025439
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA002496
รางวัลเงินสด 340 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA016834
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008159
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA023086
รางวัลเงินสด 89 บาท.
AA011679
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA005241
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA023201
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA010463
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 11 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022947
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001580
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA029287
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006920
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026546
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA019149
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001878
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA027077
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA003935
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA016887
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017367
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA025439
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025906
รางวัลเงินสด 21 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA009209
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002071
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025400
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA018046
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA012387
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA001884
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007758
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028816
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA000447
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022342
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA014422
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA024456
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA009449
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019586
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002880
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA000538
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA008159
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA005638
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA021229
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000765
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA006481
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA021676
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA019962
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA029161
รางวัลเงินสด 10 บาท.
A3700276
รางวัลเงินสด 100 บาท.
A3700072
รางวัลเงินสด 100 บาท.
A4400530
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AD000723
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AP011873
รางวัลเงินสด 440 บาท.
AW000008
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AR000438
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AF000107
รางวัลเงินสด 80 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA028816
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004363
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA006991
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA002496
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA008456
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA016574
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010269
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA023086
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA007430
รางวัลเงินสด 62 บาท.
AA012252
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000723
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA018046
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006573
รางวัลเงินสด 135 บาท.
AA018190
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA007023
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA004927
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004901
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016585
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA026165
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA027337
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA009209
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA002763
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA021728
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA008123
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA006920
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA016276
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA001237
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015244
รางวัลเงินสด 115 บาท.
AA018046
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA016309
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011395
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA023201
รางวัลเงินสด 250 บาท.
A3700072
รางวัลเงินสด 500 บาท.
A3700072
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AD000375
รางวัลเงินสด 1,150 บาท.
AP001619
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AP011889
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดฝาก
AA015195
รางวัลเงินสด 22 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA019302
รางวัลเงินสด 2 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA005699
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA024280
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA013093
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA028213
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA020758
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011014
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026109
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA024878
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 180 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 180 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AP001619
รางวัลเงินสด 750 บาท.
AA005567
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA022600
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA025689
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017104
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000678
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022902
รางวัลเงินสด 800 บาท.
AA009469
รางวัลเงินสด 65 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA007616
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA004955
รางวัลเงินสด 127 บาท.
AA004880
รางวัลเงินสด 550 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 95 บาท.
AA012324
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA009152
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016132
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA000088
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA012480
รางวัลเงินสด 47 บาท.
AA013265
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007021
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003398
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016834
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000103
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA006459
รางวัลเงินสด 26 บาท.
AA004722
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA019972
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015713
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026650
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA022744
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026546
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA005410
รางวัลเงินสด 94 บาท.
A3700156
รางวัลเงินสด 230 บาท.
AA007704
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA008019
รางวัลเงินสด 445 บาท.
AA008482
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA004429
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011990
รางวัลเงินสด 815 บาท.
AA019685
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA003973
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AF000052
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA000998
รางวัลเงินสด 25 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดฝาก
AA016207
รางวัลเงินสด 52 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA007616
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA001428
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA001316
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA015397
รางวัลเงินสด 87 บาท.
AA024254
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA002075
รางวัลเงินสด 55 บาท.