23/10/2020  04:30:30
(GMT+7)
เว็บไซต์ www.asetzone.com ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 บริษัทของเราให้บริการจากเขตพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพนันอย่างถูกกฏหมาย เราเป็นตัวแทนบริษัทเว็บกีฬาเดิมพันและคาสิโนชั้นนำของเอเชีย เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ประกาศผลรางวัลต่างๆ จากทาง A-SET ZONE

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีลุ้นเงินสด 10 ล้าน

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563

สำหรับลูกค้า "เติมเงิน" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 10% จากยอดฝาก
AA053939
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA021332
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016463
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007064
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007366
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA017132
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA019938
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA018639
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA061521
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001492
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006613
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA009367
รางวัลเงินสด 80 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060203
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA060900
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA008894
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA021195
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA018236
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA046525
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025838
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA008464
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA024446
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA063264
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016322
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA044991
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001450
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA003780
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025669
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA016731
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA026026
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA014415
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA070069
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA006605
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA061749
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA061792
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012644
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA030419
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA033332
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA001676
รางวัลเงินสด 162 บาท.
AA057407
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA019481
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA063901
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA061521
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA060173
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA003961
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007243
รางวัลเงินสด 210 บาท.
AA000330
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA058889
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA069871
รางวัลเงินสด 52 บาท.
AA058280
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA044049
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012644
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA064118
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015397
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016134
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA014385
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA006405
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005744
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA029921
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA002663
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA050479
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA048579
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA065776
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015708
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025766
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA007620
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA029600
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA066104
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA002091
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA015195
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA046977
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063503
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA028921
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA064147
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA061792
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA033877
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002465
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA002465
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA009331
รางวัลเงินสด 500 บาท.
AA008654
รางวัลเงินสด 900 บาท.
AA014355
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA012377
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA042344
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025668
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA032941
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA013085
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025112
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA007072
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004562
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005778
รางวัลเงินสด 205 บาท.
AA000733
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA009607
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005744
รางวัลเงินสด 1,200 บาท.
AA032941
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001580
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA070113
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA003538
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA013509
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA018155
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA017213
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016942
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA051491
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA014355
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025264
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA044049
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA054622
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA070108
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA002955
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063264
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA016400
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA045238
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA011474
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007674
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA020986
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA019388
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA007363
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA061322
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA047494
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017208
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004534
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA036811
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA010136
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA007420
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014858
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012644
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA007853
รางวัลเงินสด 90 บาท.
AA004147
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015468
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004880
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA047409
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA021050
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017122
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA053939
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA064921
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA022877
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA014339
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA063503
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 18 บาท.
AA063503
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA004715
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA013400
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA010642
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA065691
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA002072
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005126
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA063248
รางวัลเงินสด 1,500 บาท.
AA019462
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA058374
รางวัลเงินสด 700 บาท.
AA025430
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA025373
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA015587
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA014089
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA020691
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA049988
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA005744
รางวัลเงินสด 120 บาท.
AA045153
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA005909
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA054279
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA023065
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA060097
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011584
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA017107
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA041209
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA070075
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA052112
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014385
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA014089
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA028480
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA063828
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA064297
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011711
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA007114
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA019061
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000737
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA022550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013275
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA043884
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA060931
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007114
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025373
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA060685
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA066284
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA022550
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA007768
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA063838
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA028480
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA022818
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001873
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025445
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA025445
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA063726
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA044049
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA066284
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA058933
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA030890
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA000207
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA063904
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA021332
รางวัลเงินสด 400 บาท.
AA022654
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA062660
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA061144
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA015215
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA028645
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA054622
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA004292
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA011015
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA054685
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA041561
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA011812
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA007114
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA050020
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 24 บาท.
AA002072
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA019962
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA058817
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA038180
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA045153
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA011065
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA016033
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA070075
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA063059
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA010247
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA041744
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA045153
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA063594
รางวัลเงินสด 70 บาท.
AA013509
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA015558
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA028372
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA021332
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA060647
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA063769
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA061144
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA017208
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA000186
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA070131
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA063715
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA054622
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA066284
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA011408
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008401
รางวัลเงินสด 13 บาท.
AA064058
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA062984
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA055332
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001845
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA008702
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA013774
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA011474
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA015587
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA016310
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA044411
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA060815
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA003131
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA021093
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004185
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA000263
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA063710
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA063904
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004289
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA054622
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA000074
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010158
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA026575
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA015298
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA006554
รางวัลเงินสด 198 บาท.
AA024539
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA023455
รางวัลเงินสด 6 บาท.
AA003089
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA025422
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA017508
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA060254
รางวัลเงินสด 35 บาท.
AA060390
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA004137
รางวัลเงินสด 2 บาท.
AA004943
รางวัลเงินสด 107 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA013085
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA030270
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA052112
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA025445
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA021604
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA007087
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA041744
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 3 บาท.
AA022909
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA025653
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA020965
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA010698
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA011812
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001418
รางวัลเงินสด 1 บาท.
AA012644
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA011911
รางวัลเงินสด 14 บาท.
AA051030
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 4 บาท.
AA058374
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA063962
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA064087
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA070103
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA026091
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015037
รางวัลเงินสด 180 บาท.
AA007897
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA024190
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 16 บาท.
AA010739
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA008105
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA061154
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063594
รางวัลเงินสด 60 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA006624
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA002338
รางวัลเงินสด 200 บาท.
AA011474
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA054819
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA017263
รางวัลเงินสด 10 บาท.
AA001343
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 20 บาท.
AA012091
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 8 บาท.
AA052112
รางวัลเงินสด 10 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 50% จากยอดฝาก
AA066432
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA003131
รางวัลเงินสด 49 บาท.
AA022909
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA004913
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA060203
รางวัลเงินสด 660 บาท.
AA006929
รางวัลเงินสด 1,000 บาท.
AA063264
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA030004
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA015204
รางวัลเงินสด 140 บาท.
AA004778
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA063711
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033945
รางวัลเงินสด 47 บาท.
AA010642
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA016374
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA000148
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA022550
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA024208
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA009331
รางวัลเงินสด 2,000 บาท.
AA017742
รางวัลเงินสด 800 บาท.
AA043199
รางวัลเงินสด 17 บาท.
AA027011
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA000109
รางวัลเงินสด 300 บาท.
AA059526
รางวัลเงินสด 2,450 บาท.
AA010319
รางวัลเงินสด 707 บาท.
AA003775
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004519
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA066622
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA004778
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA064921
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA001017
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA063022
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA006209
รางวัลเงินสด 150 บาท.
AA012644
รางวัลเงินสด 55 บาท.
AA019962
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA046322
รางวัลเงินสด 125 บาท.
AA000074
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA008007
รางวัลเงินสด 12 บาท.
AA066745
รางวัลเงินสด 15 บาท.
AA063981
รางวัลเงินสด 250 บาท.
AA003780
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA066284
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA013198
รางวัลเงินสด 350 บาท.
AA060900
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA001056
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA003961
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA007072
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063769
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA033332
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA020183
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA055332
รางวัลเงินสด 30 บาท.
AA001207
รางวัลเงินสด 1,250 บาท.
AA018929
รางวัลเงินสด 25 บาท.
AA006653
รางวัลเงินสด 37 บาท.
AA005661
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA006843
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA005011
รางวัลเงินสด 475 บาท.
AA013095
รางวัลเงินสด 2,500 บาท.
AA065888
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA011478
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA032941
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA004984
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA063140
รางวัลเงินสด 40 บาท.
AA013571
รางวัลเงินสด 100 บาท.
AA064248
รางวัลเงินสด 100 บาท.

สำหรับลูกค้า "โอนกลับ" ผ่าน "ระบบ Auto"

เลขท้าย 2 ตัวล่าง รับ 5% จากยอดถอน
AA028341
รางวัลเงินสด 5 บาท.
AA004444
รางวัลเงินสด 7 บาท.
AA066393
รางวัลเงินสด 50 บาท.
AA054622
รางวัลเงินสด 28 บาท.
AA003296
รางวัลเงินสด 200 บาท.
เลขท้าย 3 ตัวล่าง (เสี่ยง 2 ครั้ง) รับ 25% จากยอดถอน
---- ไม่มีผู้ถูกรางวัล ----